Eye tracking to metoda, w której wykorzystuje się urządzenie zwane eye trackerem do śledzenia ruchów gałki ocznej osoby badanej. Znajduje zastosowanie w terapii: ADHD, dysleksji, udarach, urazach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, porażeniu mózgowym, stwardnieniu zanikowym bocznym i rozsianym, niepełnosprawności ruchowej
i intelektualnej, problemach komunikacyjnych, zaniku mięśni, uszkodzeniach rdzenia, Zespole Retta, a także wśród osób niepełnosprawnych w celu sterowania aplikacjami
i posługiwania się komputerem za pomocą wzroku.
Dzięki tej nowoczesnej metodzie mamy możliwość sprawdzenia jak ludzie postrzegają i przetwarzają informację wzrokową. Eye tracking stacjonarny umożliwia również badanie interakcji człowieka z komputerem. Badanie odbywa się za pomocą systemu pomiarowego podłączonego do komputera stacjonarnego bądź przenośnego.

Wróć do listy zajęć