Metoda Warnkego to kompleksowa terapia z wykorzystaniem wysokiej klasy medycznych narzędzi diagnostycznych i treningowych, ukierunkowana na zmianę tych zaburzonych funkcji, które są niezbędne w procesie czytania i pisania. Trening ma za zadanie w pierwszej kolejności wypracować pełną automatyzację na poziomie przetwarzania, zwanego podstawowym (low-level). Dotyczy to zarówno przetwarzania słuchowego: słuchu kierunkowego, różnicowania tonów, rozpoznawania sekwencji dźwięków, ale także czynności wzrokowo-motorycznych i poczucia równowagi. Trening lateralny z użyciem specjalistycznych słuchawek umożliwia naukę czytania przy jednoczesnym aktywowaniu obu półkul mózgowych.
Ok. 10 – 15% dzieci w wieku szkolnym każdego roku przejawia poważne problemy
w uczeniu się, mimo przeciętnej lub nawet wysokiej inteligencji. W większości przypadków problemy mają charakter specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, czyli tzw. dysleksji. Obecnie Metoda Warnkego jest stosowana przez niemal 1000 terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Dostępna jest również w Polsce, najczęściej w komercyjnych i dużych ośrodkach, gdzie niestety jest terapią bardzo kosztowną.

Wróć do listy zajęć