Ochrona prywatności
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronach internetowych zamieszczonych na hostingu nazwa.pl SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne
w Rzeszowie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi
Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na hostingu nazwa.pl podejmuje poprzez swoich pracowników Karolina Krawiec.

Gromadzenie danych
I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są
w następujący sposób:
a) informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania ze stron internetowych
b) informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
c) pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykorzystania oferowanej funkcji.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych, w ramach zbioru: Projekt pn. SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne jest SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przedszkole.selfiki@gmail.com , telefonicznie nr tel. 603494346, listownie na adres SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Rzeszowie, kontakt osobisty w siedzibie Przedszkola przy ul. Architektów 14, 35-082 Rzeszów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,
podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację zadań Dyrektora Przedszkola oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
szczegółowe klauzule informacyjne będą przekazywane przez poszczególnych pracowników realizujących Pana/Pani sprawę.

Mechanizm cookies
I. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na hostingu nazwa.pl przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych.
IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
V. SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Rzeszowie przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników;
zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
tworzenia statystyk oglądalności.
VI. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
VII. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safarii.
Jeśli Pani/Pan korzysta z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się
z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.
VIII. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Wykorzystywanie danych
I. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych.
II. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek SELFIKI – Niepublicznego Przedszkola Specjalnego
w Rzeszowie. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom.
III. SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Rzeszowie zapewnia użytkownikom swoich stron internetowych realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)., w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo
I. SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Podstawa prawna
Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3),
Ustawa z dnia 16 lipca 2012 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445, z póź. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135),
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Kontakt
Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu.