Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych i ambitnych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia.

Zapewniamy fachową opiekę dzieciom z autyzmem oraz orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

To dla nas bardzo ważne, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i „ciekawe świata”. Dlatego też stosujemy najnowsze metody pracy aby rozwijać zdolności i zainteresowania naszych podopiecznych.

Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają: dyrektor, neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej oraz profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych.