Kryterium przyjęcia:
-Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– formularz zgłoszeniowy,

-ankieta.

W zakładce Do pobrania znajduje się formularz zgłoszeniowy