Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Przedszkole zapewnia dzieciom:

1. Fachową opiekę dydaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczo-wychowawczą.
2. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i terapeutycznych:

 

3. Nowocześnie wyposażone sale, pomoce dydaktyczne, doświadczoną pełną entuzjazmu kadrę, zdrowe i smaczne posiłki, poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę.
4. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw oraz wydarzeń wykraczających poza podstawę programową.
5. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
6. Bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez OWP.

Powrót