ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 01 / 2019

dotyczące dostawy sprzętu do terapii, na który składa się dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, sprzęt do terapii Bioffedback, sprzętu oraz pomocy do Metody Warnkego, sprzętu do terapii wzroku (Eyetracking), programów multimedialnych, tablicy, komputerów przenośnych, laminatora, magnetofonu dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, dostawa realizowana w ramach projektu „SELFIKI Niepubliczne Przedszkole Specjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190289

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 02 / 2019

dotyczące dostawy wyposażenia placu zabaw, wyposażenia meblowego, wyposażenia sal dla dzieci, wyposażenia sali sensorycznej dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, dostawa realizowana w ramach projektu „SELFIKI Niepubliczne Przedszkole Specjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192112

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 03 / 2019

dotyczące Wykonania adaptacji lokalu dla potrzeb Niepublicznego Przedszkola Specjalnego. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, realizowane w ramach projektu „SELFIKI Niepubliczne Przedszkole Specjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194287

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 4/2019

dotyczące dostawy sprzętu do terapii, na który składa się dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu do terapii wzroku (Eyetracking), programów multimedialnych, tablicy z projektorem, komputerów przenośnych, laminatora, magnetofonu, oraz dotyczy dotyczące dostawy wyposażenia placu zabaw, wyposażenia meblowego, dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, dostawa realizowana w ramach projektu „SELFIKI Niepubliczne Przedszkole Specjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199999

ZAPYTANIE OFERTOWE
6/2019 

dotyczące Usługi przygotowania i dostawy cateringu ekologicznego dla dzieci Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, – Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, dostawa realizowana w ramach projektu „SELFIKI Niepubliczne Przedszkole Specjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207148

ZAPYTANIE OFERTOWE
5/2019

Dotyczące wyboru terapeutów i nauczycieli w celu prowadzenia zajęć z dziećmi Niepublicznego Przedszkola Specjalnego  – zamówienie w ramach realizacji projektu „SELFIKI Niepubliczne Przedszkole Specjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207402