PRZEDSZKOLE SELFIKI

Głównym celem jest utworzenie 15 miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (F84): autyzmem, zespołem Retta, innymi dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi, zaburzeniami hiperkinetycznymi z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi, zespołem Aspergera, innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, (F90): zaburzeniami aktywności i uwagi, hiperkinetycznymi zaburzeniami zachowania.